Welcome to the Department of Health Care Services Welcome to Medi-Cal Welcome to the Department of Health Care Services

Community–Based Adult Services (CBA) Bulletins

Medi-Cal Update

January 2020ADU 544  

Archive

December 2019ADU 543  
November 2019ADU 542  
October 2019ADU 541  
September 2019ADU 540  
August 2019ADU 539  
July 2019ADU 538  
June 2019ADU 537  
May 2019ADU 536  
April 2019ADU 535  
March 2019ADU 534  
February 2019ADU 533  
January 2019ADU 532