Welcome to the Department of Health Care Services Welcome to Medi-Cal Welcome to the Department of Health Care Services

Acupuncture (ACU) Bulletins

Medi-Cal Update

June 2018ACU 513  

Archive

May 2018ACU 512  
April 2018ACU 511  
March 2018ACU 510  
February 2018ACU 509  
January 2018ACU 508  
December 2017ACU 507  
November 2017ACU 506  
October 2017ACU 505  
September 2017ACU 504  
August 2017ACU 503  
July 2017ACU 502  
June 2017ACU 501