Welcome to the Department of Health Care Services Welcome to Medi-Cal Welcome to the Department of Health Care Services

Acupuncture (ACU) Bulletins

Medi-Cal Update

June 2017ACU 501  

Archive

May 2017ACU 500  
April 2017ACU 499  
March 2017ACU 498  
February 2017ACU 497  
January 2017ACU 496  
December 2016ACU 495  
November 2016ACU 494  
October 2016ACU 493  
September 2016ACU 492  
August 2016ACU 491  
July 2016ACU 490  
June 2016ACU 489